Thông tin liên hệ Ocean Sup:

Địa chỉ: 81 Tam Khương, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

SĐT: 0839.942.288